Ve svých projektech se snažím být flexibilní a vycházet zákazníkovi vstříc. Nabízím 3 projekční fáze, které nemusíte využít všechny:


Tyto tři fáze lze libovolně zkombinovat (časté je vynechání 3D modelace).

Za kompletní službu zaplatíte u nově zakládané zahrady průměrné velikosti 10 000 až 15 000 Kč. Cena závisí od dojezdové vzdálenosti, svažitosti a složitosti pozemku, množství úprav a změn v projektu apod.
V ceně je zahrnuta návštěva zahrady a následná konzultace návrhu znova na místě.

Přibližný cenový poměr mezi jednotlivými fázemi:
studie = 20%, 3D model = 40%, osazovací plány = 40%.


Za samostatné konzultace v terénu, autorský a technický dozor a další formy poradenství účtuji cenu 300Kč/hod. + cestovné.