Věnuji se projekci zahradních a krajinářských úprav, inventarizacím zeleně a poradenství v této oblasti. Mezi moje nejčastější zákazky patří soukromá zeleň, zeleň obcí a firemních areálů. Pokud má investor zájem využít pro realizaci zeleně dotace, tvořím obsah projektové dokumentace na míru konkrétnímu dotačnímu zdroji.

Ve svých návrzích, a vlastně ve všem, co dělám, kladu největší důraz na propojení funkčnosti a estetiky. Základním pravidlem je správná volba vhodného sortimentu rostlin do řešeného prostoru zejména z hlediska jejich ekologických nároků.

Při projekci využívám nejmodernějších možností výpočetní techniky, aby byla moje představa o zahradě zákazníkem plně pochopena. Při konzultacích nebudeme hovořit nad stohy papíru, nýbrž u monitoru počítače, a budeme Vaši zahradu procházet ve 3D zobrazení.

Kromě výše zmíněného mohu odborné veřejnosti nabídnout přednášky a školení v oblastech:

× zakládání a údržba zeleně
× dendrologie a použití rostlin
× počítačové 3D modelování a rendering