Na některých mých zakázkách mají podíl i další lidé, kteří jsou schopni tu či onu část projektu vytvořit lépe, rychleji, nebo levněji nežli já.

Spolupracuji výhradně se špičkovými odborníky v oboru. Tito lidé jsou často těmi nejlepšími absolventy Mendelovy univerzity, jejími pedagogy nebo výzkumnými pracovníky, což je jednoznačná záruka kvality nejen pro mě samého, ale tím pádem i pro mé zákazníky.

Na této škole také já sám působím jako výzkumný pracovník a dostávám se tak do kontaktu s nejnovějšími trendy v zahradní a krajinářské architektuře nejen u nás, ale i ve světě.
V rámci svého působení na akademické půdě jsem se také podílel na některých významných projektech školy (např. Návrh obnovy vegetačních prvků v lednickém parku).

Při realizaci mých návrhů spolupracuji nejčastěji s naší rodinnou zahradnickou firmou s mnohaletou tradicí. Kvalitu práce můžete posoudit zde.
Kromě celé realizace mohu zajistit např. dodávku rostlinného materiálu pro zahradu zakládanou svépomocí.