Lukáš Lattenberg (1983)

Celé své dětství jsem prožil v zámeckém parku v Miloticích u Kyjova, kde můj otec pracoval jako vedoucí zahradník. Není tedy divu, že jsem se, formován tímto prostředím, již v útlém věku rozhodl zasvětit svůj život stejnému oboru jako on.


2003 - maturita - Klvaňovo gymnázium v Kyjově

2006 - titul Bc. - ZF Mendelu - studijní program ZAKA - obor MZKÚ - červený diplom

2008 - titul Ing. - ZF Mendelu - studijní program ZAKA - obor MZKÚ - červený diplom

2008 - dosud - postgraduální studium (Ph.D.) - ZF Mendelu - studijní obor ZAKA