•2011•

Beton TX Active
Soutěž pod záštitou ČKA zaměřená na návrh prvku zhotoveného ze speciálního materiálu schopného přeměňovat škodlivé látky v ovzduší. Nosným tématem návrhu je vytvoření soch z tohoto materiálu a spolu se sochami stejného tvaru, ale s rostlinným pokryvem jejich umístění do městského prostoru.

Spolupráce: Ing. Daniel Matějka, Bc. Barbora Fiřtová

Labyrint poznání
Soutěž na návrh expozice 6 brněnských vysokých škol v Technickém muzeu. Idea expozice je připodobnění výstavy k dílu J. A. Komenského "Labyrint světa a ráj srdce". V expozici se objevuje právě tvar srdce a další reminiscence na Komenského dílo.

Spolupráce: Ing. Daniel Matějka, Bc. Barbora Fiřtová

VÍTĚZSTVÍ V SOUTĚŽI!

Video k návrhu:

Labyrint poznání